Seznam vseh novic:

Pridobitev standarda BRC z najvišjo oceno

05.01.2016
NOVICE >> SI

Avgusta 2015 je družba AMBA CO. pridobila standard BRC/IoP z najvišjo možno oceno A. S tem pomembnim tehničnim standardom, ki pokriva exo tisk in laminacijo mono in mutilayer filmov za prehrambne in farmacevtske izdelke, AMBA CO. kot dobavitelj fleksibilne embalaže zagotavlja spoštovanje zahtev standarda za področje embalaže in ponovno dokazuje zavezanost k najvišji kakovosti izdelkov in storitev.

Kupci (predvsem iz živilske in farmacevtske industrije) z njim pridobijo zagotovilo o kakovosti in varnosti izdelkov, hkrati pa pridobljeni standard olajša njihov vstop v trgovske verige; predvsem na zahodnih trgih je omenjeni standard celo pogoj za nakup.

 O pomenu standarda BRC

Standard BRC/IoP je razvilo angleško trgovinsko združenje BRC (British Retail Consortium) v sodelovanju z institutom IoP (Institute of Packaging). Namen standarda je pomoč proizvajalcem embalaže za živila pri sprejemanju in izvajanju dobrih proizvodnih praks in kot podpora sistemom vodenja kakovosti pri razvoju varnih in ustreznih materialov za embalaže prehrambnih proizvodov. Implementacija BRC standarda predstavlja kupcem dodatno zagotovilo kakovosti in varnosti v celotnem proizvodnem procesu.

 

BRC Standard je kombinacija temeljnih načel posameznih trgovskih standardov in sedmih načel HACCP sistema iz mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimantarius. Drugi BRC/IoP standard pa obsega protokol o proizvodnji varne embalaže za živila, ki jih dobavitelji distribuirajo trgovcem kot trgovsko znamko.

Nazaj

 
Domov